W najnowszym wydaniu dwumiesięcznika „Przegląd Mielecki” przeczytać można o inicjatywie i Stowarzyszeniu Teraz Mielec.

TEGO JESZCZE NIKT NIE ZROBIŁ!

W Mielcu startuje nowe stowarzyszenie.
Prezentacja nowego stowarzyszenia, które może zmienić obraz mieleckiego samorządu i podejścia do
spraw społecznych zaplanowana została na początek listopada bieżącego roku. Jak podają władze stowarzyszenia Teraz Mielec głównym celem działalności będzie stworzenie, wspólnie z mieszkańcami,
ekspertami i samorządowcami programu zmian w zakresie usług publicznych i infrastrukturze miejskiej,
który w konsekwencji prowadził będzie do zatrzymania odpływu mieszkańców z naszego miasta,
a docelowo do wzrostu jego liczby. W dalszej kolejności wymieniono także powrót miasta na pozycję
lidera rozwoju w aspekcie regionalnym, pełne wykorzystanie potencjału miasta w zakresie przedsiębiorczości, lotnictwa, nauki i sportu, a także, a w zasadzie przede wszystkim, włączenia mieszkańców w procesy decyzyjne co do kierunku rozwoju miasta.
Zatrzymać odpływ mieszkańców

Ten cel członkowie Teraz Mielec zamierzają osiągnąć poprzez zapytanie samych mieszkańców co należy zmienić aby chcieli w naszym mieście pozostać, czego im brakuje, jak spowodować aby liczba osób zamieszkujących nasze miasto, tych które uważają, że jest to dobre miejsce do życia zaczęła znów rosnąć. – Trudno nie odnieść wrażenia, że znaczenie naszego miasta – ambitnego i dumnego od kilku lat niestety spada. Chcemy to zmienić. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał jaki nasze miasto ma, a przede wszystkim, jaki mają mieszkańcy Mielca – mówił Radosław Swół, powołany przez członków założycieli prezes Teraz Mielec.
Niepokojące dane
Przez ostanie pięć lat liczba mieszkańców systematycznie spadała, aż osiągnęła dzisiejsze niewiele ponad 57 tysięcy. Jak wskazują członkowie Teraz Mielec, jeśli nic nie zmienimy, prowadzić to będzie do nieodwracalnej utraty pozycji miasta w województwie i dalszego jego wyludniania. Spadająca liczba mieszkańców będzie powodować wzrost obciążeń względem pozostałych członków lokalnej społeczności z uwagi na koszty stałe związane z funkcjonowaniem i utrzymywaniem miejskiej infrastruktury i sektora usług publicznych. – Nie chcemy biernie się temu przyglądać. Wierzymy, że razem z mieszkańcami jesteśmy w stanie przygotować długoterminową strategię dla naszego miasta. Miasta w które wierzymy. Miasta, które zawsze było liderem. Liderem pozytywnych zmian gospodarczych, liderem produkcji
przemysłowej, liderem sportu, liderem rozwoju. Mielec był synonimem ambicji i wielkich pozytywnych przemian. Chcemy sięgnąć do naszego DNA, które wierzymy, że nie zostało utracone. Chcemy aby Mielec znów był liderem, aby wrócił na należne sobie miejsce
– przekazuje Radosław Swół.
Miasto ma silne atuty Teraz Mielec wskazał również na atuty naszego miasta, które budują przewagę nad innymi ośrodkami miejskimi i powinny dawać impuls do rozwoju. To między innymi funkcjonujący w mieście przemysł, przedsiębiorczość mieszkańców, szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe,
lotnisko stanowiące własność miasta, bardzo dobrze rozwinięta baza sportowa (obiekty i kluby sportowe).
Członkowie Teraz Mielec zwrócili uwagę, że duża liczba przedsiębiorstw wraz z bardzo niskim poziomem bezrobocia powoduje, że samorząd może liczyć na stabilne wpływy z podatków (CIT, PIT i podatków lokalnych), jednocześnie nie będąc zmuszonym przeznaczać ich na wsparcie społeczne. Konsultacje jakich jeszcze nie było! Choć szczegóły poznamy dopiero w październiku to już wiemy, że zakres prowadzonych przez Teraz Mielec konsultacji z mieszkańcami będzie bardzo szeroki. Śmiało możemy stwierdzić, że takich jeszcze nikt nigdy w naszym mieście nie prowadził. Konsultacje prowadzone będą m.in. za pomocą dedykowanej platformy internetowej (strony www), za pomocą poczty elektronicznej (mail), telefonicznie za pomocą konsultacyjnego numeru telefonu, listownie, a także „twarzą w twarz” podczas spotkań bezpośrednich. – Naszym celem jest dotarcie do wszystkich mieszkańców naszego miasta – przekazuje prezes stowarzyszenia. Już dziś wiemy, że są projekty co do których jest oczekiwanie społeczne aby je realizować. To bezpłatna komunikacja miejska czy zdrowa woda głębinowa dla mieszkańców Mielca. – Chcemy aby każdy z mieszkańców miał możliwość uczestnictwa w tworzeniu programu zmian. Aby miasto Mielec stało się „miastem marzeń”, miejscem w którym ludzie chcą mieszkać, pracować, żyć i byli ze swojego miejsca zamieszkania dumni.

Wierzą w Mielec

Jak przekazują władze stowarzyszenia, Teraz Mielec założyła grupa mieszkańców, która wierzy w nasze miasto. Wierzy, że nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia. Wierzy w ciężką pracę i zaangażowanie. I wierzy, że można ponad podziałami rozwijać Mielec, pomimo różnic, różnych poglądów i przekonań. Miasto mamy jedno, wspólne. I wspólnie je zmieniajmy. Zmieniajmy na lepsze! -kwitują.


1 komentarz

RSS News · 2 marca, 2024 o 2:37 pm

Chciałbym wyrazić uznanie dla autora za umiejętność nie tylko docierania do sedna tematu, ale także dodawania mu osobistego tonu, co czyni czytanie bardziej przyjemnym i związującym.

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *