Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia Teraz Mielec jest stworzenie, wspólnie z mieszkańcami, ekspertami i samorządowcami programu zmian w zakresie usług publicznych i infrastrukturze miejskiej, który w konsekwencji prowadził będzie do:

  • Zatrzymania odpływu mieszkańców z miasta Mielec, wzrostu liczby mieszkańców i poprawy jakości życia,
  • Powrotu miasta na pozycję lidera rozwoju w aspekcie regionalnym,
  • Pełnego wykorzystania potencjału miasta w zakresie przedsiębiorczości, lotnictwa, nauki i sportu,
  • Włączenia mieszkańców w procesy decyzyjne co do kierunku rozwoju miasta.

Naszym celem jest aby każdy z mieszkańców miał możliwość uczestnictwa w tworzeniu długoterminowej strategii rozwoju miasta – programu, który odzwierciedlał będzie wolę mieszkańców i zawierał konieczne do przeprowadzenia zmiany. Chcemy aby miasto Mielec stało się „miastem marzeń”, miejscem w którym ludzie chcą mieszkać, pracować, żyć i aby byli ze swojego miejsca zamieszkania dumni.

Ten cel chcemy osiągnąć poprzez zapytanie samych mieszkańców co należy zmienić aby chcieli w naszym mieście pozostać, czego im brakuje, jak spowodować aby liczba osób zamieszkujących nasze miasto, tych które uważają, że jest to dobre miejsce do życia zaczęła znów rosnąć.

Jako mieszkańcy odnosimy wrażenie, że znaczenie naszego miasta – ambitnego i dumnego od kilku lat niestety spada. Chcemy to zmienić. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał jaki nasze miasto ma, a przede wszystkim, jaki mają mieszkańcy Mielca.

Wskazujemy na kilka naszym zdaniem kluczowych elementów, które dają naszemu miastu przewagę ale ich nie wykorzystujemy:

  • funkcjonujący w mieście przemysł,
  • przedsiębiorczość mieszkańców,
  • szkolnictwo podstawowe i ponadpodstawowe,
  • lotnisko stanowiące własność miasta,
  • bardzo dobrze rozwiniętą bazę sportową (obiekty i kluby sportowe).

Warto nadmienić, że duża liczba przedsiębiorstw wraz z bardzo niskim poziomem bezrobocia powoduje, że samorząd może liczyć na stabilne wpływy z podatków (CIT, PIT i podatków lokalnych), jednocześnie nie będąc zmuszonym przeznaczać ich na wsparcie społeczne. A jednak mieszkańców systematycznie nam ubywa. Rok do roku, począwszy od 2018 jest nas – mielczan coraz mniej.

Jeśli nic nie zmienimy, prowadzić to będzie do nieodwracalnej utraty pozycji miasta w województwie i dalszego jego wyludniania. Spadająca liczba mieszkańców będzie powodować wzrost obciążeń względem pozostałych członków lokalnej społeczności z uwagi na koszty stałe związane z funkcjonowaniem i utrzymywaniem miejskiej infrastruktury i sektora usług publicznych.

Nie chcemy biernie się temu przyglądać! Wierzymy, że razem z mieszkańcami, jesteśmy w stanie przygotować długoterminową strategię dla naszego miasta. Miasta w które wierzymy. Miasta, które zawsze było liderem. Liderem pozytywnych zmian gospodarczych, liderem produkcji przemysłowej, liderem sportu, liderem rozwoju. Mielec był synonimem ambicji i wielkich pozytywnych przemian. Chcemy sięgnąć do naszego DNA, które wierzymy, że nie zostało utracone. Chcemy aby Mielec znów był liderem, aby wrócił na należne sobie miejsce.

Stowarzyszenie Teraz Mielec założyła grupa mieszkańców, która wierzy w nasze miasto. Wierzy, że nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia. Wierzy w ciężką pracę i zaangażowanie. I wierzy, że można ponad podziałami rozwijać Mielec. Możemy się różnić, mieć różne poglądy i przekonania ale miasto mamy jedno, wspólne. I wspólnie je zmieniajmy. Zmieniajmy na lepsze!