Rejestr wpłat o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania takiej osoby.

  1. Radosław Swół, zam. Mielec – 10000zł
  2. Radosław Swół, zam. Mielec – 15000zł (łącznie 25000zł)
  3. Radosław Swół, zam. Mielec – 17 520,67 zł (łącznie 42 520,67 zł)
  4. Radosław Swół, zam. Mielec – 8844,39 zł (łącznie 51 365,06 zł)
  5. Radosław Swół, zam. Mielec – 1523,99 zł (łącznie 52 889,05 zł)