RADOSŁAW SWÓŁ

Kandydatem Teraz Mielec na Prezydenta Miasta Mielca jest dr Radosław Swół.

Poniżej prezentujemy sylwetkę naszego kandydata.

RADOSŁAW SWÓŁ mielczanin, przedsiębiorca, doktor nauk społecznych, radny Rady Miejskiej w Mielcu. Prezes Stowarzyszenia Teraz Mielec.

Posiada tytuł Executive Master of Business Administration. Ma 41 lat, szczęśliwy mąż (żona Izabela) i ojciec dwójki dzieci (Liliana – 8 lat i Mikołaj – 5 lat).

Edukacja:

Po ukończeniu Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu rozpoczął studia licencjackie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (licencjat). Następnie podjął studia na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia (kierunek: Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie Lotnictwem) w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i ukończył je w 2010 r. z tytułem magistra. Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia (Instytut Zarządzania, specjalność: Zarządzanie Instytucjami Publicznymi) Akademii Obrony Narodowej w Warszawie ukończył w 2016 roku i w tym też roku otrzymał stopień naukowy doktora nauk społecznych. W 2021 r. ukończył studia menedżerskie Executive Master of Business Administration, realizowane przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie.

Praca zawodowa:

Od 2020 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach grupy Euro-Eko (Euro-Eko i Euro-Eko Media), należących do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Wcześniej pełnił m.in. funkcję Dyrektora Zakładu Produkcyjnego, Kierownika Produkcji, Menedżera Projektu w firmach w mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Od 2018 roku radny Rady Miejskiej w Mielcu. Posiada patent sternika motorowodnego.

Wyróżniony m.in. przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, przez Ligę Ochrony Przyrody Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Ochrony Przyrody” oraz przez Ministra Klimatu i Środowiska Odznaką Honorową “Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Klimatu”.

Osobowość Roku powiatu mieleckiego w kategorii Biznes w plebiscycie dziennika Nowiny.

Inicjator powołania Fundacji Prometeo świadczącej pomoc i wsparcie na terenie miasta Mielca i powiatu mieleckiego.