ANKIETOWANIE ZAKOŃCZONE. DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W BADANIU.

W imieniu Stowarzyszenia Teraz Mielec bardzo Państwu dziękujemy za włączenie się w projekt budowy nowej strategii rozwoju miasta Mielca. W chwili obecnej trwa liczenie i analiza ankiet przekazanych w formie papierowej i elektronicznej oraz ankiet wypełnionych u ankieterów. Dodatkowo część z Państwa zdecydowała się na ankietowanie telefoniczne. Wszystkie odpowiedzi, uwagi i komentarze zostały przesłane w celu opracowania wyników przeprowadzonych w ten sposób, największych w historii naszego miasta, konsultacji społecznych. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.